Home // O projekcie

O projekcie

NAGŁÓWEK-mały-BEZ-TŁA

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki wraz z partnerem białoruską organizacją pozarządową Brest Regional Youth Public Association „The Disabled and the Environmental”www.daebrest.by – od marca 2014 r.do marca 2015 r. realizuje projekt pn.: Łamanie barier Lublin–Zamość–Włodawa-Brześć – Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 2012 – 2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2007-2013 .

Celem projektu jest rozwój transgranicznej współpracy pomiędzy partnerskimi organizacjami non- profit w oparciu o wymianę doświadczeń oraz zintegrowane formy rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

W ramach działań objętych projektem przeprowadzone zostaną szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne , konferencje a także otwarte punkty informacyjno- doradcze w Lublinie, Zamościu, Włodawie i Brześciu gdzie osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z informacji, porad prawnika, psychologa i doradcy zawodowego. Przewidywany udział 286 beneficjentów z całego obszaru transgranicznego.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, liderów, wolontariuszy organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pracowników instytucji publicznych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Obszar działań objętych projektem to strefa transgraniczna Polski i Białorusi.

Aktywizacja osób niepełnosprawnych to trudny proces wymagający przygotowania i wdrożenia celowych działań, zmiany mentalności i stereotypowego postrzegania niepełnosprawności a także odpowiednio przeszkolonej i zmotywowanej kadry.

Nawiązanie współpracy oraz bezpośrednich kontaktów umożliwia wzajemny rozwój, wymianę doświadczeń i wzmocnienie potencjału działań skierowanego do osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy.

Problemy osób niepełnosprawnych w obszarze transgranicznym są podobne dotyczą szczególnie edukacji, rehabilitacji społeczno – zawodowej, aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.

Współpraca to wzajemny rozwój, wymiana doświadczeń i wzmocnienie potencjału działań skierowanego do osób z niepełnosprawnością po obu stronach granicy.

Rozwój współpracy transgranicznej na poziomach lokalnych i regionalnych między instytucjami i organizacjami non-profit w oparciu o zintegrowane formy rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością będzie realizowany poprzez innowacyjne działania.

W ramach projektu w Punktach Informacyjno – Doradczych oferowane są:

– osobom z niepełnosprawnością:

● wsparcie informacyjne,

● doradztwo prawne, zawodowe, środowiskowo- socjalne, psychologiczne,

● bezpłatny dostęp do Internetu i urządzeń multimedialnych,

● warsztaty i szkolenia.

 – liderom i wolontariuszom ze środowiska osób niepełnosprawnych:

● szkolenia e-learningowe ( za pomocą telemostu)

● wizyty studyjne,

● udział w konferencji.

 Punkty Informacyjno–Doradcze :

● Lublin

● Zamość

● Włodawa

● Brześć

Szczegółowe informacje są dostępne w biurze projektu :Lublin, ul. Leszczyńskiego 23/14 lub pod numerem telefonu 81 533 10 22.

Wartość projektu „Łamanie Barier – Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 2012-2013″ stanowi kwotę 274 028 EURO w tym dofinansowanie Unii Europejskiej to kwota 246 625, 20 EURO.

plakat brześć zamość-4

Stopka na A4