Home // Aktualności // Seminarium informacyjno-naukowe w Brześciu

Seminarium informacyjno-naukowe w Brześciu

W dniach 25-26 września 2014 r. odbyło się w Brześciu seminarium informacyjno-naukowe „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce i Białorusi”.

Z Polski pojechaliśmy grupą 20 osób, w tym 2 wykładowców, pozostali uczestnicy byli przedstawicielami 13 organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w woj. lubelskim. Ze strony białoruskiej w seminarium uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 organizacji (80 osób).

Seminarium w Brześciu

Prof. Wanda Kociuba oraz prof. Wojciech Otrębski omówili następujące zagadnienia:

  1. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce i województwie lubelskim, a działania  administracji państwowej i samorządowej
  1. Działania organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim.

Przedstawiciele strony białoruskiej доктор Лысюк Анатолий oraz доцент Леанюк Надежда przedstawili słuchaczom następujące tematy:

  1. Prawna regulacja ochrony społecznej ludzi niepełnosprawnych w Białorusi
  2. Rady społeczne jako narzędzie do rozwiązywania problemów grup ludności zagrożonych wykluczeniem

W czasie seminarium uczestnicy mogli nawiązać kontakty z podobnymi organizacjami w Brześciu i w Polsce, przekazali materiały informacyjne o swoich organizacjach. W efekcie takie kontakty mogą posłużyć do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między organizacjami w naszych krajach.

Fotorelacja w zakładce Seminarium

Po zakończeniu seminarium organizatorzy zorganizowali uczestnikom z Polski wycieczkę do Twierdzy Brzeskiej.

Twierdza Brzeska – wybudowana w latach 1833 –42 z polecenia władzy carskiej Rosji w miejscu dawnego zamku i historycznego centrum Brześcia. W 1965 roku w celu upamiętnienia obrony Twierdzy Brzeskiej podczas II wojny światowej powstał tu zespół pomnikowy. Na terenie Twierdzy znajduje się cerkiew, częściowo zachowane budowle sakralne z XVII i XVIII w. oraz muzeum, w którym można odnaleźć ślady wielokulturowości tego miejsca, m.in. mundury stacjonujących tu niegdyś żołnierzy polskich, a także muzeum archeologiczne. Obejrzeliśmy wiele rzeźb, pomników, płaskorzeźb oraz resztek murów twierdzy. Na uwagę zasługuje potężna, wykuta rzeźba „Pragnienie” stojąca nad brzegiem rzeki Muchawiec. Zwiedzanie zakończone było przejściem ulicą Sowiecką i podziwianiem różnorodnych lamp ulicznych.

Drugi dzień pobytu rozpoczęliśmy od wizyty w pracowni ceramicznej „Keram Art” w której osoby niepełnosprawne wykonują bardzo ładne talerzyki dekoracyjne, jedni malują na porcelanie, a drudzy wypalają z gliny.

Następnie wizytowaliśmy dwa warsztaty terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych i również podziwialiśmy różnorodne prace plastyczne. Jeden z ośrodków znajdował się poza miastem Brześć i był przeznaczony dla osób z poza terenu miasta.

Końcowym etapem naszego pobytu był wyjazd do Puszczy Białowieskiej gdzie mogliśmy obejrzeć m.in. żubry.   Na długości ok. 1,5 km można było spacerować aleją i oglądać zwierzęta na wybiegach. Zwiedziliśmy również muzeum przyrodnicze. W parku przy muzeum organizatorzy zorganizowali nam poczęstunek, a pan Iwan Szmyga uprzyjemnił nam czas śpiewem i muzyką we własnym wykonaniu.

 

Posted in Aktualności