Home // Wizyty studyjne

Wizyty studyjne

IV Wizyta studyjna Tomaszów Lubelski – Lublin w  dniach 20 -21 listopada 2014 r.

Kompleksowa rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wymaga budowy systemu skutecznego wsparcia. Wsparcia opartego o działania z zakresu rehabilitacji medycznej i społecznej, stwarzającego możliwości wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym z poszanowaniem ich indywidualności.

Na tych zagadnieniach skupiła się uwaga gości z Białorusi, uczestników kolejnej wizyty studyjnej. Odwiedzili oni w dniach 20 -21 listopada br. placówki prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.

Przedstawiciel Stowarzyszenia, pani Stanisława Raczkiewicz przedstawiła gościom cały system placówek, które udało się stworzyć dzięki współpracy ich organizacji pozarządowej, lokalnego samorządu i samorządu województwa .

Jest to sześć placówek działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną obejmujący : Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Ośrodek Wsparcia, Warsztat Terapii Zajęciowej, Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą Do Pracy, Zakład Aktywności Zawodowej oraz Mieszkania Chronione.

Swym działaniem obejmują one: wczesne wspomaganie dziecka od urodzenia, edukację, przygotowanie do podjęcia pracy, trening samodzielnego zamieszkania dorosłej osoby z niepełnosprawnością.

Goście z Białorusi byli bardzo żywo zainteresowani organizacją pracy we wszystkich wizytowanych obiektach i pracowniach, a także wypracowanymi tam metodami rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Podziw wzbudził utworzony ciągły system wsparcia, który nie zamyka się wraz z zakończeniem edukacji osoby z niepełnosprawnością.

Wieczór został poświęcony na dyskusję i spotkanie z burmistrzem Tomaszowa Lubelskiego Wojciechem Żukowskim oraz starostą Janem Kowalczykiem, którzy zwracali uwagę na korzyści płynące z dobrze prowadzonej współpracy międzysektorowej.

W następnym dniu wizyty goście odwiedzili siedzibę Teatroterapii Lubelskiej gdzie prezes fundacji Maria Pietrusza – Budzyńska przedstawiła działania Warsztatu Terapii Zajęciowej, w którym poprzez artterapię dokonuje się rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, mająca za zadanie przygotowanie ich do samodzielności i podjęcia pracy na chronionym bądź otwartym rynku pracy.

Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele białoruskich organizacji, terytorialnych centrów, administracji i wolontariusze działający na rzecz osób niepełnosprawnych.

Poznane przez nich miejsca i stosowane rozwiązania były tak interesujące, że pojawiły się propozycje dalszej współpracy w celu praktycznego ich adaptowania do warunków działania białoruskich partnerów. W rozwoju dalszej współpracy pomocny będzie Telemost, dający szansę ma swobodniejszy kontakt i szybszy przepływ informacji..

Wymiana doświadczeń, propagowanie wzorcowych rozwiązań, które przynoszą wymierne efekty były rezultatem przeprowadzonej wizyty.


 

III Wizyta studyjna Brześć – Baranowicze 23 – 24 października 2014 r.

W dniach 23-24 października 2014 r. odbyła się wizyta studyjna na terenie Białorusi w Brześciu i Baranowiczach. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych Lubelszczyzny oraz instytucji pomocy społecznej.

Pani Alicja Jankiewicz koordynator projektu wykorzystała czas podróży na to, byśmy dokonali prezentacji swoich organizacji. Dzięki temu mogliśmy wymienić doświadczenia,  lepiej się poznać i ewentualnie umówić na współpracę.

 

Wdrodze na obiad

W drodze na obiad

Wyjazd dał też możliwość spotkania z kartami historii. Mimo niesprzyjającej aury nasza grupa  po obiedzie ( obiad w kawiarni Cytadela – bardzo ładna) zwiedziła Twierdzę Brzeską.

Pomnik jest bardzo wymowny - monumentalna rzeźba "Pragnienie".

Pomnik jest bardzo wymowny – monumentalna rzeźba „Pragnienie”.

Ulica Sowiecka zwana „Brzeskim Arbatem”, zachwyciła nas pięknem lamp ulicznych – naftowe latarnie. Ulica to obszerny deptak, który otaczają odrestaurowane kamieniczki, modne kawiarnie, butiki i różnorodne lampy uliczne. Brześć to duża ponad 300 tysięczna aglomeracja. Miasto jest czyste, zadbane.

        Wizyta studyjna w Brześciu i Baranowiczach to wymiana doświadczeń na temat rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu „Łamanie barier Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć – Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 2012-2013. W Brześciu przedstawiciele naszych organizacji spotkali się z organizacjami i ich przedstawicielami z:

  • Uniwersytet Trzeciego Wieku – ТЦСОН Территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района (Terytorialne centrum usług społecznych regionu brzeskiego)
  • Oddział  – ТЦСОН  Территориальный центр социального обслуживания населения Брестского района (Terytorialne centrum usług społecznych regionu brzeskiego) http://tcson-moskow.brest.by/
  • Klub Sportowy dla Osób Niepełnosprawnych „Szansa”

Współorganizator wizyty po stronie Białorusi –  to białoruskie stowarzyszenie działające na rzecz osób niepełnosprawnych – Брестское областное молодёжное общественное объединение «Инвалид и среда».

w Uniwersytecie Trzeciego Wieku  TTSSON

W Uniwersytecie Trzeciego Wieku TTSSON

004

Przedstawiciele organizacji mówili o inicjatywach, podjętych działaniach, złożonych wnioskach po spotkaniach na Lubelszczyźnie w ramach realizowanego projektu.

Oddział TTSSON

Oddział TTSSON

Zaprezentowane zostały też prace jakie powstają podczas prowadzonych zajęć z niepełnosprawnymi podopiecznymi. 006

007

Kolejna organizacja i wizyta to Klub Sportowy dla Osób Niepełnosprawnych „Szansa” a w nim spotkanie z wielokrotnym mistrzem „siłowania na rękę”.  Armwrestlingsiłowanie na rękę to dyscyplina sportowa, rodzaj zapasów. Chętni mogli zmierzyć się z mistrzem i poznać tajniki tego sportu. Zaprezentowane zostały sale, sprzęt do ćwiczeń.

Zmęczeni, ale zadowoleni wieczorem wyruszyliśmy do Baranowicz, gdzie czekał na nas nocleg w hotelu „Horizont”.

Następny dzień, poranek przywitał nas mrozem ale kto by na to zwracał uwagę. Po śniadaniu w formie szwedzkiego stołu dalsze wizyty w:

  • Oddział TTSSON w Baranowiczach

Opiekunowie osób niepełnosprawnych opowiadali o ustawodawstwie, pracy z niepełnosprawnymi przygotowujących ich do podjęcia samodzielnej pracy, o stworzeniu okna wyrobów i sprzedaży. Miłym akcentem był występ artystyczny, niepełnosprawni wykorzystali muzykę klasyczną i zagrali specjalnie dla nas na przeszkadzajkach (przeszkadzajki – instrumenty perkusyjne), wybrane utwory z muzyki klasycznej.

Na zakończenie otrzymaliśmy upominki upamiętniające to spotkanie.

Występ

Występ

Kolejny oddział TTSSON w Baranowiczach to poczęstunek, prezentacja pracowni w których niepełnosprawni uczą się wykonywania konkretnej pracy, podziękowanie za dzielenie się doświadczeniami polskimi i zaproszenie do współpracy oraz pamiątkowe prezenty. 009

010

011

Kolejne miejsce to karta historii – muzeum Tadeusza Kościuszki w Kossowie. Muzeum urządzone jest w zrekonstruowanym dworku – domu rodzinnym generała). Wiele ciekawych wydarzeń z życia naszego  bohatera narodowego dowiedzieliśmy się od przewodnika w tym o jego wielkiej nie spełnionej miłości.

Muzeum Tadeusza Kościuszki

Muzeum Tadeusza Kościuszki

Jeśli ktoś myśli, kojarzy Białoruś z biedą „potworną biedą”, że organizacje, niepełnosprawni są „źle” traktowani to jest to wielki mit i stereotyp. To co zobaczyliśmy, a byliśmy w kilku organizacjach zasługuje na uznanie. Organizacje nie są bierne chcą nowych kontaktów, chcą korzystać z dobrych praktyk, chcą wymiany z naszymi organizacjami w różnych dziedzinach, chcą wspólnie realizować różne zadania i projekty.

„Nie pytaj czego świat potrzebuje.

Pytaj co czyni cię pełnym życia i rób to.

Ponieważ tym czego świat potrzebuje są ludzie pełni życia.”

 Dziękuję p. Alicji Jankiewicz , p.Iwanowi Szmydze z Brześcia za wyjazd. Te spotkania, wyjazdy to zdobycie nowych sił, energii, chęci do dalszego działania.

Maria Lisek-Zięba


II wizyta studyjna Zamość – Bondyrz 7-8 sierpnia 2014.

Liderzy, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze z Białorusi  wzięli udział w wizycie studyjnej poświęconej działalności organizacji pozarządowych w Polsce.

Odwiedzili zamojskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” oraz Parku Terapeutyczno-Rekreacyjny w Bondyrzu.

Stowarzyszenie prowadzi szereg placówek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w tym Warsztaty Terapii Zajęciowej, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Szkół. Nasi goście mogli zapoznać się z ich działalnością.

Fotorelacja


 

I wizyta studyjna Lublin 4-5 kwietnia 2014.

Liderzy, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze z Białorusi  wzięli udział w wizycie studyjnej poświęconej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w oparciu o arteterapię.

Dwadzieścia osób, które przyjechały do Lublina uczestniczyło w spotkaniach i prezentacjach dotyczących sposobów pracy z osobami niepełnosprawnymi w celu ich aktywizacji i rozwoju.

W pracy tej często wykorzystywaną formą aktywności artystycznej jest teatr.

Przygotowanie przedstawień pozwala osobom niepełnosprawnym rozwijać wrażliwość, uczy pracy w zespole i sprawia dużo radości, gdy innym ofiarowują piękno.

W czasie swego pobytu uczestnicy wizyty obejrzeli kilka przedstawień prezentowanych w ramach XXIV Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku, które stały się podstawą do dyskusji na temat kierunków i skutecznych metod wykorzystania poznanych realizacji w dalszej pracy.

Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń miedzy instruktorami polskimi i białoruskimi jest właściwą drogą do rozwoju wzajemnych kontaktów i wzmocnienia osiąganych efektów w codziennej pracy. Inspiracje czerpane z prezentowanych dobrych praktyk prowadzące do wzrostu umiejętności i motywacji kadry opiekuńczo – dydaktycznej warte są naśladowania i wdrażania .

Goście z Białorusi zaprosili polskich partnerów do uczestniczenia w maju w białoruskiej edycji Spotkań Artystów Nieprzetartego Szlaku gdzie zaprezentują efekty pracy z osobami niepełnosprawnymi w tworzeniu teatru.

Transgraniczne spotkanie umożliwiło nawiązanie bezpośrednich kontaktów personalnych i instytucjonalnych w celu rozwoju dalszej współpracy dotyczącej aktywizacji osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy. Zostało ono zorganizowane w ramach działań objętych projektem pn. „Łamanie Barier Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć-PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2012 -2013 – POLSKA BIAŁORUŚ ”, który jest współfinansowany przez Unie Europejską.