Home // Seminarium

Seminarium

W dniach 25-26 września 2014 r. odbyło się w Brześciu seminarium informacyjno-naukowe „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce i Białorusi”.

Reportaż zrealizowany przez Radio Lublin i wyemitowany na jego antenie.


Reportaż z seminarium zrealizowany przez Telewizję Białoruską.


 

Relacja z seminarium w Brześciu.

Z Polski pojechaliśmy grupą 20 osób, w tym 2 wykładowców, pozostali uczestnicy byli przedstawicielami 13 organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w woj. lubelskim. Ze strony białoruskiej w seminarium uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 organizacji (80 osób).

Prof. Wanda Kociuba zapoznała słuchaczy z  Działaniami organizacji pozarządowych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim.

027

Natomiast  prof. Wojciech Otrębski omówił temat „Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce i województwie lubelskim, a działania administracji państwowej i samorządowej”

039

Przedstawiciele strony białoruskiej Лысюк Анатолий доктор политических наук профессор Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина oraz Леанюк Надежда доцент, кандидат педагогических наук, декан социально-педагогического факультета, przedstawili słuchaczom następujące tematy:

Prawna regulacja ochrony społecznej ludzi niepełnosprawnych w Białorusi

032Rady społeczne jako narzędzie do rozwiązywania problemów grup ludności zagrożonych wykluczeniem

041

W czasie seminarium głos zabrała również Alicja Jankiewicz prezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki – koordynator projektu „Łamanie Barier – Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć – partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych”.

037

W czasie seminarium uczestnicy mogli nawiązać kontakty z podobnymi organizacjami w Brześciu i w Polsce, przekazali materiały informacyjne o swoich organizacjach. W efekcie takie kontakty mogą posłużyć do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między organizacjami w naszych krajach.

A oto relacja zamieszczona na stronie naszego partnera, organizatora seminarium:

25.09.2014 – Встреча на Буге Польских и Белорусских людей с ограничениями участников проекта«Преодолевая барьеры – Люблин – Замость – Влодава – Брест для активизации партнерства инвалидов 2012-2013» в рамках Программы ТГС «Польша – Беларусь – Украина 2007-2013».

Вечером, после проведения научно-информационного семинара в конференц-зале городского исполнительного комитета по улице Энгельса, 3 «Ситуация людей с ограничениями в Польше и Беларуси – проба оценки» на берегу реки Буг состоялась экскурсия гостей объединенных Люблинским форумом организации инвалидов «Сеймик воеводский» Польских  государственных и общественных организаций и двух профессоров Люблинских университетов. В не формальной обстановке они познакомились с памятными местами двух соседних народов, которые на протяжении многих столетий строили, пользовались и воевали на этой исторической земле.

Утром состоялся Международный семинар,  где с ораторским успехом выступили Лысюк Анатолий доктор политических наук профессор Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина Леанюк Надежда доцент, кандидат педагогических наук, декан социально-педагогического факультета  этого же университета и профессора Люблинских университетов Ванда Коцюба и Войтех Отребский с содержательными докладами о ситуации инвалидов в Польше и Белоруссии. Во время обсуждения докладов участниками семинара состоялся неформальный обмен информацией с предложениями о сотрудничестве 13 организаций с Польской стороны и более 20 с Белорусской. На торжественном обеде в кофе горисполкома заинтересованные стороны успешно завершили обменом визитных карточек и партнерских предложений.

На второй день гости из Польши познакомились с работой керамической мастерской инвалидов «Керам Арт» (ул. Ленинградская, 39 г. Брест директор Борисов Василий), информационным центром БОМОО «Инвалид и среда» (председатель Шмыга Иван)по этому же адресу, ТЦСОН Брестского района (директор Михайловская Светлана), ТЦСОН Каменецкого района (директор Шабловская Елена) и с достопримечательностями Беловежской пущи.

Искренне надеемся на обоюдную заинтересованность с пользой для инвалидов двух сторон.