Home // Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia za pomocą Telemostu.

7 – 8 .08. 2014 szkolenie w Lublinie dla wolontariuszy i liderów organizacji pozarządowych z Białorusi i Polski.

Szkolenie obejmowało dwa moduły :

  1. Lider skuteczny, strategie zmian w środowisku lokalnym – zasady dialogu publiczno – społecznego.
  2. Skuteczna komunikacja, kreowanie wizerunku organizacji pozarządowej – wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Oto fotorelacja:

Film z zakończenia szkoleń – Spotkanie z pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin Joanną Olszewską w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej.

W trakcie szkoleń dziennikarka Radia Lublin przeprowadziła rozmowy z uczestnikami i organizatorami. Audycja była emitowana na antenie lubelskiego radia. 016018019

Wręczenie Zaświadczeń z ukończenia szkoleń oraz pożegnanie gości z Białorusi.


15 – 25.03.2014 r. szkolenia w Lublinie i Świdniku dla osób niepełnosprawnych z Białorusi.

„Łamanie Barier …” to projekt w którym wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym obejmuje różne formy działań, jedną z nich są szkolenia.

W dniach 15 – 25 marca przeprowadzono pierwsze dziesięciodniowe szkolenie w którym wzięło udział siedem osób niepełnosprawnych z Białorusi.

Program szkolenia obejmował wizytę studyjną w Warsztacie Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Świdniku, szkolenie komputerowe z zakresu WordPress , IrfanView oraz wsparcie psychologiczne.

Niewielka ilość wolnego czasu została przeznaczona na zwiedzanie Lublina, zarówno tego historycznego jak i współczesnego.

Uczestnicy szkolenia w czasie pobytu w WTZ poznali metody i organizację pracy w pięciu pracowniach: ceramicznej, plastycznej, krawieckiej, stolarskiej i witrażu.

Wizyta w Świdniku to także pozyskany przez nich materiał fotograficzny, który w szkoleniu informatycznym posłużył jako przedmiot opracowania w nowo poznanych programach: tworzenie stron internetowych (WordPress) oraz obróbka zdjęć i grafiki komputerowej (IrfanView).

Szkolenie przeprowadził informatyk posiadający doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi co wpłynęło na dostosowanie metodyki zajęć do możliwości słuchaczy.

Organizatorzy i uczestnicy szkolenia włożyli dużo starań w przełamanie barier komunikacyjnych wynikających z odmiennego alfabetu . We wspólnych działaniach przystosowano klawiatury poszczególnych komputerów do pracy w języku rosyjskim oraz zapewniono wsparcie tłumacza.

Efektem zdobytej wiedzy i umiejętności były indywidualne prezentacje przygotowane przez każdego uczestnika, które zapewne zostaną wykorzystane w dalszych pracach na terenie rodzimych organizacji.

Zakres merytoryczny, organizacja i atmosfera szkolenia została wysoko oceniona przez uczestników i opiekunów grupy z Białorusi.