Home // Warsztaty

Warsztaty

Полезней один раз увидеть, чем сто раз услышать. Особенно то, что новое и ценное.

Восьмерым молодым инвалидам с Люблинского воеводства в рамках проекта Европейской технической помощи „Преодолевая барьеры – Люблин – Замость – Влодава – Брест для активизации партнерства инвалидов 2012-2013» за 10 дней (09-19.08.2014) в г. Бресте удалось увидеть, оценить, попробовать делать сувенирные поделки в новых для польских гостей формах и видах.

Поделилась опытом работы по трудовой реабилитации Керамическая мастерская «КерамАрт», Территориальный центр социального обслуживания Московского района г. Бреста и Брестского района.

Гости познакомились не только с сувенирным производством инвалидов г. Бреста, но и с историей и достапремечательностью нашего края.

 


 W dniach od 9 do 19 sierpnia 2014 r. w Brześciu odbyły się warsztaty zawodowe dla osób z niepełnosprawnością.

Wydarzenie zorganizowało Brzeskie Regionalne Stowarzyszenie Młodzieży „Niepełnosprawny i Środowisko”. Uczestnikami byli podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świdniku.

Warsztaty zawodowe to kolejne z wielu działań zrealizowanych w ramach projektu pn. „Łamanie Barier- Lublin- Zamość- Włodawa-Brześć- Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 2012-2013”.

Ośmioosobowa grupa uczestników podczas dziesięciu dni pobytu brała udział w zajęciach,

których celem było poznanie i nabycie nowych umiejętności przydatnych w podjęciu aktywności zawodowej.

Zwłaszcza doświadczenie zdobyte w pracowni ceramicznej, krawieckiej i komputerowej, wzbogaciło kwalifikacje uczestników, stało się również źródłem satysfakcji z poznania nowych materiałów, wzorów i technik.

Przedstawiciele białoruskich organizacji, pracowni i ośrodków chętnie prezentowali swoje osiągnięcia, metody aktywizacji oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością rozwijając w ten sposób transgraniczną współpracę.

Wizyta i warsztaty w Brześciu miały też inne walory poznawcze i integracyjne, bowiem uczestnicy pierwszy raz przekraczali granicę z Białorusią, zobaczyli rzekę Bug, zwiedzali Twierdzę Brześć, byli w Puszczy Białowieskiej a czas wolny wykorzystali również na poznanie miasta.

Bardzo dobra atmosfera, serdeczne przyjęcie przyczyniły się do wzrostu samodzielności i aktywności osób niepełnosprawnych uczestniczących w warsztatach.


 W marcu bieżącego roku Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku odwiedzili goście z Białorusi . Siedmioosobowa grupa osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem przyjechała z Brześcia, Pińska i Stolina.

Wizyta odbyła się na zaproszenie Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik Wojewódzki w ramach projektu pn. „Łamanie Barier Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć – Partnerstwo Na Rzecz Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych 2012 – 2013”.

W czasie pobytu goście poznali metody i organizację pracy w pięciu pracowniach.

Kierownictwo WTZ i instruktorzy w każdej z odwiedzanych pracowni zapewnili gościom bardzo dobre warunki prezentacji i praktycznego poznania nowych metod pracy, nowych materiałów, nowych wzorów. We wspólnych kontaktach otwarcie dzielili się swymi doświadczeniami i umiejętnościami a także autorskimi technikami stworzonymi w ciągu wielu lat pracy.

Serdeczna atmosfera panująca w czasie spotkań sprawiała, że bariera językowa nie stanowiła przeszkody we wzajemnym poznaniu i porozumieniu się. Stali uczestnicy WTZ, jak prawdziwi gospodarze, gościnnie i życzliwie przyjmowali przybyłych, świadectwem ich sympatii był specjalny występ zespołu „ Ach to MY”.

Odwiedzający Świdnik Białorusini to członkowie Brzeskiego Regionalnego Stowarzyszenia Młodzieży „ Niepełnosprawny i Środowisko”, które od piętnastu lat działa na rzecz podniesienia aktywności ludzi młodych z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia.